Integritetspolicy Alo Kvalitetstjänst
Sedan den 25 maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen (kallad GDPR). GDPR innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. 

Cookies
En cookie, kaka, är en datafil som en webbplats begär att få spara i din dator. Cookies används för att ge dig tillgång till olika funktioner och tjänster, samt för att förbättra din upplevelse av webbplatsen.

Det finns två olika typer av cookies: permanenta och tillfälliga. Alo Kvalitetstjänst använder båda typer av cookies för att spara statistik om hur många besökare vi har och vilka sidor de besöker. Vi sparar ingen personlig information i cookies.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Väljer du att neka eller radera cookies från Alo Kvalitetstjänsts webbplats så kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och medföra att vissa funktioner inte fungerar som de ska.

Uppgifter som lämnas till Alo Kvalitetstjänst
På hemsidan finns det möjlighet att komma i kontakt med Alo Kvalitetstjänst, t.ex. via mail och telefon. Om du väljer att inte vara anonym behöver vi behandla dina personuppgifter. Genom att maila oss eller ringa oss samtycker du till att Alo Kvalitetstjänst behandlar de personuppgifter som du lämnar såsom namn, kontaktuppgifter och andra uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Alo Kvalitetstjänst kommer endast att behandla personuppgifterna i syfte att hantera det ärende som det berör. Personuppgifterna kommer inte att behandlas för andra ändamål.

Övrigt
Enligt GDPR har du rätt att på begäran få besked om vilka personuppgifter om dig som Alo Kvalitetstjänst behandlar och hur detta sker. Du har också rätt att begära rättelse, radering, återkalla eventuella samtycken, göra invändningar och rätt att klaga till tillsynsmyndighet (Datainspektionen).

För att vi ska kunna hantera din begäran behöver vi säkerställa din identitet (dvs. att den som framställer frågan verkligen är den registrerade och ingen obehörig person). Du behöver därför legitimera dig t.ex. genom att skicka en kopia av körkort eller annan ID-handling.

Personuppgiftsansvarig
Alo Kvalitetstjänst,
Org. nr 559349-7943
c/o Anna-Lena Östensson
Grinneby Solbacka
610 33 Vikbolandet