ALO Kvalitetstjänst

Anna-Lena Östensson

Känns tiden knapp för att hinna med ditt kvalitetsarbete?

Jag hjälper ditt företag med:

Produktionsstörningar och felsökning vid kvalitetsbrister

Stöd vid 

livsmedelsmärkning

Kontrollprogram /

provtagningsplaner

HACCP-, VACCP- och 

TACCP-PLANER

Tolkning av livsmedelslagstiftning

unsplash